Løsninger

Vår tilnærming gir kostnadseffektive løsninger for ulike organiseringsformer og ulike reguleringer.

Basisen vår er et standard lotterisystem som tilsvarer de som benyttes av de store statslotteriene rundt i verden. Den sentrale delen av dette systemet driftes av vår strategiske partner Gi Tech Gaming i Chennai/India. Teknisk drift utføres i et profesjonelt driftssenter i Chennai med reservesystem i Mumbai. 20 statslotterier driftes fra dette senteret.

I samarbeid med Gi Tech Gaming utvikler Charitech de funksjonene som er viktige for våre ulike markeder. Teknisk drift av disse funksjonene besørges dels av Gi Tech Gaming og dels av lokale partnere i Norge, hvor den viktigste partneren er Rikstoto.

Vi har tilgang på et stort antall ulike spillkonsepter som i stor grad kan endres etter markedsbehov. Salgskanalene er internett på ulike plattformer, smarte mobiler, nettbrett, abonnement og Rikstotos kommisjonærnettverk. I motsetning til hva som er vanlig i spillbransjen, leier vi bruk av nettverkene og kan derfor tillate stor distribusjon selv om totalt salg er relativt beskjedent.

Og kunden, dvs lisenstaker/lotteri, forholder seg alltid til oss i Charitech. Vi tar oss av alt som skal til for å utføre tjenestene.

Kombinasjon av lave utviklingskostnader og startkostnader, effektiv drift, tredjeparts nettverk og automatiserte prosedyrer gir oss en total driftskostnad som gjør det mulig å tjene penger til formålene selv på lavt salgsvolum. Vi har derfor et unikt grunnlag for å skape gode overskudd fra mange små, lokale lotterier til mange viktige lokale formål.